Fundació Maria Ferret

La "Fundació Maria Ferret", des del mes de març de 1993, promou activitats formatives, culturals i de lleure, dins la línia del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

Presentació d'un llibre de Sebastià Mesquida

ferret | 05 Juny, 2006 15:49 | facebook.com google.com

Al Centre de Cultura de sa Nostra, a Palma, dimarts, 6 de juny, a les 20:00 hores, Jaume Santandreu i Cecili Buele fan la presentació pública del darrer llibre que ha escrit Sebastià Mesquida i Sureda, i que duu per títol ‘El Déu possible’.
És el núm. 5 de la col•lecció ‘Maregassa’ de Lleonard Muntaner, Editor.


Presentadors del llibre de Sebastià Mesquida,
al Centre de Cultura de sa Nostra, Palma

(Foto: Picalsud)

En iniciar la lectura del llibre “El Déu possible”, tot d’una ens topam amb la salutació de l’autor, Sebastià Mesquida i Sureda.

traduccions: castellano english français (Segueix)

Més col•laboració entre la UIB i la Fundació Maria Ferret

ferret | 05 Juny, 2006 09:43 | facebook.com google.com

Representants de la Fundació Maria Ferret i de la Universitat de les Illes Balears, divendres, 2 de juny, mantenen una reunió i intercanvien impressions sobre el conveni de col•laboració entre totes dues institucions.

Hi assisteixen, per part de la UIB, el rector Avel•lí Blasco i la vicedegana de Relacions Exteriors, Francesca Salvà.
I, per part de la Fundació Maria Ferret el director Santi Hernaiz i els membres del Patronat Pep Lluís Riera i Eduard Mas.


Assistents a la reunió a la UIB
(Foto: P.LL.Riera)

Al llarg de l'entrevista el rector s’interessa per la tasca que desenvolupa la FMF i per aquelles accions amb les quals es pot col•laborar, manifestant la intenció de continuar endavant amb el conveni i si pot ser millorar-lo.

Es mostra molt interessat en la beca, i manifesta el seu interès a signar dintre d'un mes o un mes i mig un nou acord marc de col•laboració.

Aquesta trobada recent respon a contactes i acords presos amb anterioritat entre totes dues entitats.

A finals del mes de setembre de 1995, la Fundació Maria Ferret, representada pel seu president, Eduard Mas, i la Universitat de les Illes Balears, representada pel rector Llorenç Huguet, ratificaven l’Acord marc de col•laboració entre totes dues entitats que havia estat aprovat pel Consell Executiu universitari del dia 20 de juny de 1995, presidit pel rector Nadal Batle.

Davant l'interès comú d'ambdues institucions en la finalitat de convertir-se en elements dinamitzadors del món de l'educació i del lleure, mitjançant la promoció d'activitats i estudis dins la línia del pensament i els principis del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, adoptaven una sèrie d’acords:

 1. Establir fórmules generals de cooperació que es tradueixin en modalitats operatives.
  Aquestes modalitats han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris de mutu interès.
 2. Organitzar conjuntament cicles de conferències, debats, seminaris o tallers i també cursos divulgatius.
 3. Posar en marxa, a càrrec de la Fundació Maria Ferret, un concurs de beques d'investigació i estudi d'acord amb la línia educativa fixada per a cada curs conjuntament entre el Patronat de la dita Fundació i el Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
 4. Facilitar a la Fundació Maria Ferret, per part de la Universitat de les Illes Balears, personal especialitzat i de reconegut prestigi per formar part del jurat que seleccionarà i qualificarà els projectes presentats en cada convocatòria de les beques esmentades en el punt anterior.
 5. Establir entre totes dues parts signants de l'acord un conveni de formació de personal i de pràctiques que resulti beneficiós per a les persones vinculades a cada institució.
 6. Facilitar a la Fundació, per part de la UIB, la màxima difusió de totes les seves activitats.
  Al mateix temps, la Fundació establirà un sistema de descomptes en les publicacions i les activitats per a totes les persones vinculades a la UIB, ja siguin professors, estudiants o personal d'administració i serveis.
 7. Constituir una comissió mixta formada per tres representants de cada institució que es reunirà almenys una vegada cada sis mesos per avaluar les activitats en marxa i proposar-ne d'altres.
 8. Per part de la UIB, donar suport tècnic i administratiu a la Fundació en matèria informàtica, pedagògica, d'organització de congressos, elaboració de material àudio-visual i bibliogràfic, i en altres activitats que siguin del seu interès en les condicions que s'estableixin en protocols annexos a aquest conveni.

Aquell acord marc tenia una validesa de quatre anys, renovables automàticament si cap de les parts implicades no hi mostrava disposició en contra sis mesos abans que acabàs el termini esmentat.

Amb la reunió mantenguda a la UIB divendres dia 2 de juny, s'incrementen les possibilitats d'establir nous lligams de col·laboració mútua que contribueixin a enriquir el panorama socioeducatiu a l'illa de Mallorca.

Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears

ferret | 27 Maig, 2006 08:40 | facebook.com google.com

Diverses entitats que treballen a l’àmbit del voluntariat han constituït recentment la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears.


Membres de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears
(Foto: Picalsud)

Fruit d’un procés de participació que s’inicià el passat mes de novembre, diverses associacions que treballen a l’àmbit del voluntariat a les Illes Balears han constituït la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears.

Aquesta Plataforma té diverses finalitats:

 1. - Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar aquesta sobre el valor de les aportacions que s’hi poden fer
 2. - Intercanviar experiències de feina i facilitar la col•laboració entre els components de la Plataforma i d’altres plataformes establertes a l’Estat Espanyol
 3. - Estudiar la realitat jurídica existent i promoure en conseqüència els marcs jurídics que permetin potenciar el voluntariat
 4. - Participar de forma permanent en l’elaboració de propostes sobre polítiques i programes de voluntariat que desenvolupi l’administració a tots els nivells
 5. - Servir de marc per a la defensa dels interessos i la independència de les entitats en la seva labor de promoció del voluntariat
 6. Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del voluntariat.

A l’acte de constitució s’elegí la comissió executiva de la plataforma que està integrada per Josep Lluís Riera de la Fundació Maria Ferret, Xavier Torrens d’Espiral, Ulla Brita de la Fundació Projecte Jove-Projecte Home i Juana Lozano de Creu Roja Illes Balears.

Les entitats fundadores d’aquesta Plataforma són la Fundació Maria Ferret, l’Associació Amiticia, Fundació UNICEF, Fundació Projecte Jove-Projecte Home Balears, Amadip.Esment Fundació, Espiral, Fundació Kairós Acció Solidària, Metges del Món, Creu Roja Illes Balears, ONCE Illes Balears, Consell de Joventut de les Illes Balears i Associació Deixalles Sóller.

Qui vulgui obtenir-ne més informació es pot adreçar a Josep Lluís Riera 609859383.


Reunió dels membres fundadors de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears
(Foto: Picalsud)

Enhorabona a l'Agrupament Pedra Viva, de Binissalem

ferret | 20 Maig, 2006 22:36 | facebook.com google.com

Divendres, dia 19 de maig, la presidenta de la Fundació Maria Ferret, Aina Benito, acompanyada de Josep LL. Riera, vocal de la Fundació, assistiren a la vila de Binissalem a la inauguració de l'exposició de fotografies i a la presentació del llibre del 25è aniversari de l'Agrupament Escolta i Guia Pedra Viva.

S'hi féu una taula rodona on la Fundació Maria Ferret, present entre els assisitents, fou convidada a presentar-se als presents (pares, amics i escoltes i guies de Binissalem) i a presentar el projecte d'investigació de Gatamoix i la trobada de Rutes que tindrà lloc el proper mes de juliol.

A la taula rodona parlaren diferents caps i caps d'agrupament de Pedra Viva.
S'hi deixà ben clar que l'Escoltisme és molt més que un estil de vida.
Tothom se sentia molt satisfet del seu pas per l'Escoltisme i, de fet, ben disposat a donar una mà i estar sempre a punt quan sigui necessari.

La gran majoria veuen a l'Escoltisme i el Guiatge actual amb un bon estat de salut i capaç d'afrontar els reptes que ben segur l'esperen en el futur.

N'Aina Benito, pesidenta de la Fundació Maria Ferret comentà la importància de cuidar les unitats dels més petits, ferrerets i llop/daines, i posar-hi al front de les mateixes els millors caps d'unitat, ja que són edats molt infuenciables i són a més el nostre futur.

Finalitzà l'acte, tot recordant que com a prova de la bona salut de l'Escoltisme i el Guiatge, es pot celebrar que l'Agrupament binissalemet compleixi enguany 25 anys, que el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca en compleixi 50 i que el proper any (2007) l'escoltisme mundial en complirà 100.

Enhorabona per l'acte i per aquests vint-i-cinc anys a tots els que han fet possible l'Escoltisme i el Guiatge al poble de Binissalem.

En nom del Patronat de la Fundació Maria Ferret.

Gatamoix, un projecte que ja té blog

ferret | 30 Abril, 2006 17:41 | facebook.com google.com

Un dels projectes d'investigació que desenvolupa la Fundació Maria Ferret ja té blog propi.
Es tracta de Gatamoix, i fa referència a la Colònia agrícola de Gatamoix que es desenvolupà a Alcúdia entre els anys 1876-1897.


Maria Ferret i Español,
presidenta honorífica de la Fundació mallorquina que porta el seu nom
(Foto: Picalsud)

És un projecte d'investigació en el qual, des de fa un temps, la Fundació Maria Ferret destina recursos i esforços encaminats a la recuperació d'aquest petit bocí de la nostra història relativament recent.

En principi, és un blog que s'ha creat per animar gent de Ruta:
del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca,
de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya,
de la Federació d'Escoltisme Valencià
que han de fer un camp aquest estiu, precisament en aquest paratge alcudienc de Gatamoix entre els dies 28 de juliol al 6 d'agost (unes 80 persones).

S'hi poden veure, al blog Gatamoix, algunes referències històriques a l'indret que es pretén investigar.

Hi resulten particularment interessants les d'alguns exemplars d'una revista tan emblemàtica com 'Sa Marjal' que, amb el lema llatí 'Labor improbus omnia vincit', ofereix no pocs detalls relatius a Gatamoix. És el cas dels números 190, 191 i 194 de la col·lecció editada els anys XVI i XVII.

Enguany que el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca selebra el seu cinquantè aniversari, potser una bona ocasió d'endinsar-nos en la tasca de conèixer millor dades concretes de la nostra història; i que això s'arribi a fer conjuntament amb escoltes i guies d'arreu dels Països Catalans.

D'altres enllaços que informen sobre activitats ja desplegades a Gatamoix durant l'any 2005 per la Fundació Maria Ferret:


Membres del Patronat de la Fundació Maria Ferret
(Foto: Picalsud)

*** Any 2005. Història de les colònies del XIX
*** Any 2005. Voluntaris recuperen Gatamoix

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca enguany fa cinquanta anys

ferret | 25 Abril, 2006 22:02 | facebook.com google.com

Cada Diada de Sant Jordi, per al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, comporta la celebració d'una gran festa.

Acostumen a participar-hi activament i amb entusiasme infants, caps, famílies, amistats, gent desitjosa de contribuir, en la mesura de les pròpies possibilitats, a deixar aquest món nostre una mica millor d'així com l'hem trobat en nàixer-hi.

Cinquanta anys enrere, qui podia imaginar-se que un Moviment com aquest arribaria a ocupar tantes planes de diaris, de web, de revistes, de cartells, de comentaris, de fotos... com s'ha pogut veure aquests dies amb motiu de la celebració del seu cinquantè aniversari!

S'hi ha de remarcar, sens dubte, la gran dedicació i la participació activa de la gent més directament implicada en l'organització de la Diada. Sense cap casta de dubte.

Però, sobretot, en tractar-se d'un moviment infantil i juvenil que pretén fonamentar-se en l'educació, la fe i el país, en una data com aquesta potser resulti convenient insistir moltíssim en el paper que hi ha tengut i ha de tenir la gent més menuda:

 1. la que puja i empeny,
 2. la que encara no pot tenir una idea del que signifiquen 50 anys de vida humana,
 3. la que disposa de tants mitjans per fer tantíssimes de coses que en altre temps no es podien fer,
 4. la que sap com fer funcionar un mòbil o un ordinador, pentura amb més encert que els seus mateixos caps,
 5. la que haurà d'arribar a governar aquest país, de manera tan distinta en tants d'aspectes,
 6. la que haurà de vetlar perquè la natura quedi preservada, protegida i mimada durant dècades,
 7. la que haurà d'aprendre a conviure amb gent diversa, amb cultures diverses, amb races diverses, amb religions diverses, amb visions del món tan diverses,
 8. la que beslluma un futur quasi més negre que el passat, en tants d'aspectes,
 9. la que no pot arriscar-se a prendre's com exemple a seguir tanta gent adulta obsessionada amb l'afany de tenir sempre el màxim, conformada a ser gairebé sempre el mínim,
 10. la que haurà d'aprendre a trobar el camí d'esdevenir més crítica i austera, més lliure i solidària, molt més independent
 11. la que haurà d'aixecar una nova Europa... amb formes noves d'organització del treball, de la família, dels pobles i les nacions que la conformen
 12. la que s'haurà de fer valer molt més, a l'hora de reclamar molt més respecte cap a la igualtat de dones i homes, cap als recursos públics disponibles, cap a persones particulars i col·lectius diversos

Tant de bo que aquesta gent menuda, arreplegada dins del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca contribueixi algun dia a fer veure que s'avança més acceleradament, pel camí de convertir en realitat el somni de tantes generacions: l'establiment d'aquell món nou on governa i s'imposa sempre la justícia.

Cecili Buele i Ramis,
Vicepresident de la Fundació Maria Ferret

Diada del Pensament a la Real

ferret | 20 Febrer, 2006 19:22 | facebook.com google.com

Cada any el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca celebra una trobada de Caps Escoltes que esdevé i s’anomena la Diada del Pensament.

El Monestir de Sant Bernat de la Real, a Palma, és el lloc triat per a enguany.

Comença divendres, dia 24 de febrer, a les 20:30 hores.

Amb aquesta finalitat, se n’ha escampat la convocatòria:

“HOLA CAP ESCOLTA !!
Precisament és a tu a qui cercava,
vine a la Diada del Pensament
no facis cap altre compromís
reserva la data:
divendres 24 de febrer de 2006
a les 20:30 h.
al Monestir de Sant Bernat de La Real
Confirma l’assistència a secretaria del MEGM abans del dia 22 de febrer.
Creus que ens farà bé reflexionar junts alguns temes d’interès?”

Des de la Fundació Maria Ferret s’anima tota la gent que s’afanya a treballar com a Cap Escolta a participar activament en una trobada com aquesta, precisament enguany que se celebra el 50è aniversari de la implantació a la nostra illa del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

Bones pràctiques d'associacions i fundacions

ferret | 15 Febrer, 2006 09:06 | facebook.com google.com

Amb un temps de lectura d’uns 4 minuts, resulta recomanable La pèrdua de la innocència, un article força interessant que Carles Armengol publica, com un dels reptes del tercer sector.

Era del tot normal que passés i ha passat. Amb el creixement i la diversificació d'iniciatives, d'entitats i de persones el sector es fa més plural i també dóna cabuda a més realitats.

Tot això acaba configurant el mateix que passa en tot col•lectiu humà, en tota professió o en tot estament. Hi ha bones pràctiques i també n'hi ha de dolentes. Hi ha comportaments ètics i hi ha comportaments des de dubtosos o poc ètics fins a comportaments clarament delictius.

Allò que passa en petits grups humans o en el mateix si d'organitzacions mitjanes i grans, com no ha de passar dins d'un col•lectiu o sector de les dimensions del que aquí parlem?

No és or tot el que lluu

El 25 de juny de 2003, les Nacions Unides van fer públic un informe força crític amb el paper d'algunes ONGs. El diari britànic Financial Times, l'endemà, es feia ressò d'aquell informe i, entre altres coses, deia que "l'estudi troba que moltes [ONGs] rendeixen menys comptes i són menys transparents que les empreses que presumeixen de jutjar". Aquell mateix any, tot i que no referint-se directament a l'informe de l'ONU sinó a altres fonts, un altre prestigiós i influent diari, el nord-americà The New York Times, insistia sobre les mateixes qüestions i plantejava importants alertes.

Val a dir que ni l'informe ni els editorials esmentats varen tenir un ressò significatiu a Catalunya. Tampoc no van circular entre el sector. Només el periodista Alfons Quintà, sempre atent a les qüestions que marquen l'agenda internacional i els grans debats de la premsa influent a escala mundial, va donar-ne noticia en diversos lliuraments de la que aleshores era la seva col•laboració diària a l'Avui. Això era més enllà del 15 de juliol i potser les dates van amagar una mica la notícia.

Fa molt menys temps, aquesta tardor passada, la premsa de Barcelona sí que es va fer ressò d'una actuació de l'Oficina Europea de lluita contra el Frau de la Comissió Europea (OLAF) que demanava la devolució de prop de 400.000 euros a una entitat catalana per suposades anomalies en els ajuts rebuts. Malauradament, com sol passar amb moltes notícies, s'informa del fet puntual de la reclamació, però no sabem -i potser no ho sabrem mai- com acabarà aquest cas en concret.

I això només és el començament...

No cal esquinçar-se els vestits, era evident que es tractava només d'una qüestió de temps que sorgissin escàndols o que planessin ombres sobre el sector. També és un xic inevitable, tot i que empipador, que a vegades es qüestioni a tot un col•lectiu per accions o actituds que no són majoritàries sinó, segurament, ben minoritàries. És un fenomen molt propi de l'opinió pública la generalització abusiva (quants cops no diem, per exemple, tots els polítics són iguals?).

És propi de la majoria d'edat del tercer sector haver d'afrontar aquests reptes. Els exemples citats -internacionals i local- són només el començament. Aquest qüestionament anirà a més i cal saber afrontar-lo i respondre-hi amb les eines adients que no són sinó extremar la transparència i el rendiment de comtes, no com a mesures per afrontar crisis ocasionals, sinó com a estil incorporat al model de gestió de les entitats del tercer sector.

La confiança dels diversos sectors vinculats amb cada entitat (donants, usuaris, administracions públiques, professionals, voluntaris...) no serà ja només un valor sinó una clau de supervivència.

Si en el mateix sector lucratiu creixen les exigències en aquest sentit, perquè l'accionista recuperi la propietat en part usurpada per la manca de transparència, que no passarà en el tercer sector que per definició es deu a l'interès general i està compromès davant d'un col•lectiu més ampli que no pas una junta d'accionistes.

Primeres passes

Des de l'any 2003 a l'Estat Espanyol, la Fundación Lealtad es dedica a publicar un informe de l'acompliment dels principis de transparència i bones pràctiques d'un bon nombre d'entitats. A mitjans de 2005 va treure el segon informe amb 100 organitzacions analitzades i els resultats donaven una molt bona valoració d'un terç de les entitats, amb les que sumant les que obtenien una valoració positiva arribaven a un 86%.

És una bona iniciativa i semblen bons resultats, però tampoc cal magnificar-los, per moltes raons. En primer lloc, 100 organitzacions en el conjunt de l'Estat espanyol és una representació exigua. D'altra banda, les organitzacions estudiades ho eren de manera voluntària i a petició pròpia, per tant, tot i la significació de les dades, el biaix és molt gran i no podem donar-los-hi cap valor estadístic.

Sens dubte és una experiència valuosa però caldrà aprofundir-hi. Tant des del punt de vista de política del sector, revisant quins són o han de ser els indicadors claus de bones pràctiques, com des del punt de vista de la gestió diària afinat els mètodes i procediments de treball que donen confiança. La pèrdua de la innocència és un repte global del sector i per a cada entitat.

ooooooooooooooooooo

Bon dia a tots i totes.
Us he fet a mans un article prou interessant escrit per Carles Armengol a la xarxanet.org sobre bones pràctiques de les associacions i fundacions.
Salut

Pep LLuís Riera

Magrinyà-Bosch: 50 anys de vida Escolta i Guia a Mallorca

ferret | 25 Gener, 2006 17:07 | facebook.com google.com

Enguany se celebra el 50è aniversari del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
La visita efectuada a l’Exposició que s’ha muntat al recinte cultural de La Misericòrdia de Palma en duu al cap tot un munt de records del temps que hi vaig dedicar esforços i treballs –com a Consiliari Diocesà i també com a Consiliari dels Agrupaments Jaume I, Verge de Lluc, Ramon Llull o Reina Constança-.

Juntament amb el record d’antics companys capellans, com són ara Mn. Joan Trias, Mn. Bartomeu Suau, Mn. Guillem Miralles, o Mn. Antoni Bauçà, no puc deixar de tenir present la col•laboració entusiasta amb què férem feina plegats matrimonis tan escoltes i guies com els Homs-Ferret, els Pagès-Mas, o els Magrinyà-Bosch, i tants d’altres el record dels quals continua ben vivent dins la memòria i l’afecte.

D’aquests darrers, m’ha semblat oportú rescatar avui de l’arxiu de la memòria un escrit senzill que els vaig voler trametre un bon dia, fa cinc anys.
En commemorar el 50è aniversari del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, m’ha semblat oportú dedicar-los-ho públicament, i convidar altra gent a girar una ullada atenta cap a això que els vaig escriure, en complir-se els seus 50 anys de vida en comú.

Va per a na Paquita Bosch i en Josep M. Magrinyà, sobretot.

I també per a tota aquella gent que, durant aquest darrer mig segle, ha anat a beure i assaciar la seva set de vida a les fonts sempre enriquidores del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca:
per sort hi continua rajant, com sempre, l’aigua fresca i cristal•lina d’una educació basada en la pedagogia activa (ocupació del lleure), d’una fe en la transcendència (disseny intel•ligent li’n diuen ara) i d’una tasca sempre engrescadora orientada cap a la construcció d’un país lliure, sobirà i solidari (Mallorca, a l'interior dels Països Catalans).

MAGRINYÀ-BOSCH: 50 ANYS DE VIDA EN COMÚ

"Fou una nit inoblidable la del dissabte passat als jardins de casa vostra, al barri residencial de Cas Català.
La lluna plena del mes d'agost de l'any ú del segle vint-i-un, hi arreplegà una gentada que romangué al vostre costat.
Hi havia motiu més que justificat: volíeu celebrar-hi els vostres 50 anys de vida en comú.

50 anys són molt de temps de viure junts, compartir-hi vivències, fer-hi feina plegats, gaudir i fruir delícies de la vida alhora que patir i sofrir entrebancs i maldecaps, crear i mantenir una família…

Per damunt tot, ensenyar i aprendre allò que un dia fou ben vostre, i ho volguéreu escampar pertot arreu: l'Escoltisme i el Guiatge de Mallorca.

Magrinyà-Bosch són dos llinatges que van units a dos mots nous: Escoltisme i Guiatge de Mallorca.
També són criatures vostres en alt grau.

I això és el que em vengué al cap, aquella nit tan agradable: qualque cosa més que un munt de bons records.
Són fets ben constatables que van marcant la història d'un país com el nostre: tan mancat d'espais de llibertat creativa durant tants d'anys, el Moviment Escolta i el Guiatge de Mallorca hi esdevé, amb vosaltres, com un oasi fèrtil enmig del gran desert.

Escoltisme i Guiatge, amb vosaltres, es va convertint en respecte a la natura i les persones.
Fer país independent.
Lluita i festa al mateix temps.
Joc d'infants, feina d'adults.
Ús normal de la llengua pròpia, catalana de nom, mallorquina de llinatge.
Paritat d'homes i dones.
Civisme i democràcia.
Un grapat de signes ben vitals.
Tot un enfilall de fets i d'obres, en bé d'altri.

Escoltisme i Guiatge, amb vosaltres, globalitza i transcendeix.
Marca vides, deixa marques.
Apunta lluny i apunta amunt.
Obre horitzons de pint en ample.
Fa caure murs, aixeca ponts.
Marca fites d'una Europa solidària.
Fa camí cap un món globalitzat de bon de veres, sens permetre-hi cap casta d'exclusió ni privilegi.
Mira al sud i es gira al nord, veu l'oest i esguarda l'est; d'on arriben vuit oratges portadors dels vents del món.

Agraït per quant heu fet, a Mallorca, dins i fora, vos recorda especialment qui valora vostra tasca".

Mallorca, 6 d'agost de 2001.

Cecili Buele i Ramis, diputat.

50è Aniversari del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

ferret | 16 Gener, 2006 17:32 | facebook.com google.com

Seguint el calendari d’actes organitzats amb motiu de celebrar el 50è Aniversari de la implantació a Mallorca del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, des de la Secretaria General s’ha escampat aquesta informació.

Fa referència a dos actes que aquest mes de gener de 2006 és previst que es realitzin a l’edifici de La Misericordia, de Palma:

- 1) Exposició del 50è Aniversari del MEGM

La inauguració de l’exposició és prevista per al dia 20 de gener, a les 19 hores, a la Capella de la Misericordia.
Aquest dia el recinte roman obert fins a les 21:00 hores.

L’horari habitual és aquest:
Diàriament de 10:30 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.

- 2) Taula rodona sobre el MEGM:
La taula rodona del 50 aniversari serà moderada per Bernat Sureda i amb els ponents: Miquel Marc, Rosa Amengual i Esteve Homs serà de 20:00 a 21:30 hores a la Sala d'Actes de la Misericòrdia.
El dia 26 de Gener, amb motiu de la taula rodona, l'exposició obrirà l'horabaixa fins les 22:00 hores.

Es convida tothom a anar-hi, asistir-hi i conmemorar-hi aquests cinquanta primers anys de vida del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

La celebració d’aquests actes es veu reflectida en nombrosos mitjans de comunicació, com és el cas dels periòdics El Mundo o Diario de Mallorca, Tribuna Mallorca, com també Ona Mallorca, MallorcaWeb.


Acte d'inauguració de l'exposició a la Misericòrdia
(Foto: Secretaria General MEGM)

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca celebra a Lluc l’arribada de la Llum de la Pau de Betlem

ferret | 22 Desembre, 2005 10:59 | facebook.com google.com

Durant tot un cap de setmana, els dies 17 i 18 de desembre de 2005, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca celebra a Lluc l’arribada de la Flama de la Llum de la Pau de Betlem.
Es tracta d’una activitat inclosa dins el conjunt d’actes de celebració del 50è aniversari del l’associació.

L’acte s’inicia al Real Club Nàutic de Palma amb l’arribada en Llaüt del missatger de la Llum de la Pau de Betlem.
Flama que ha estat encesa dies abans a la mateixa Cova de Betlem (Palestina) pels escoltes i guies austríacs.
A través de les diferents associacions escoltes i guies d’Europa es reparteix pertot arreu en aquestes dates, transmetent-hi un missatge de PAU.

L’acte continua amb l’acampada el dissabte dels diversos agrupaments, tant de Palma com de Pobles de Mallorca, a la zona d’acampada de Lluc.
Uns 450 infants, joves i adults hi acampen i juguen, fent la vetlla de la Flama de la Llum.

El diumenge a l’acolliment de Lluc es realitza una celebració Eucarística multitudinària que arreplega més de 1.000 infants, joves, responsables, pares i amics del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

La trobada reuneix 14 agrupaments de:

Palma, Son Sardina, Portol, Santa Maria, Alaró, Binissalem, Sa Pobla, Santa Margalida i Sóller.

Durant la celebració s’encenen les espelmes que té cada un dels assistents amb la Flama que ha arribat a Mallorca el dissabte en vaixell i que es transforma en Llums...

S'hi simbolitza el paper transformador que té cada una de les persones individuals per a transmetre la PAU dins la nostra societat.

S’hi demana d’esdevenir capaç de ser Llum per als demés i de fer Llums.

Finalment es fa una mostra de Nadales, interpretades pels mateixos membres dels agrupaments, permetent transmetre-hi les nadales que es canten als diferents indrets de Mallorca.

Santiago Hernàiz
Director de la Fundació Maria Ferret
- Tel.: 971 725 168
- Mòb.: 630 906 965
- fundacio@megm.org

Reunió plenària del Patronat de la Fundació Maria Ferret

ferret | 16 Desembre, 2005 22:55 | facebook.com google.com

La Fundació Maria Ferret (Escoltisme i Guiatge de Mallorca) es va constituir com a fundació privada el 20 de setembre de 1993.
L'objecte social essencial de la Fundació és la promoció d'activitats culturals, dins la línia del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

D'acord amb els Estatuts, a la seu de la Fundació Maria Ferret, situada al carrer Seminari, 4, de Palma, amb la presència de gairebé tots els membres de la Junta del Patronat, se'n realitza la reunió plenària convocada prèviament divendres, 16 de desembre de 2005.

Presidida per Aina Benito i Porcel, la reunió esmentada gira entorn d'un document de treball sobre els objectius de la Fundació durant l'exercici 2006, alhora que n'elabora i aprova el Pla d'Actuació per a aquest període.

Aquest pla, que compta amb un pressupost que aprova el Patronat, té present nombroses activitats fundacionals com són, entre d'altres:
*** la publicació de beques premiades en anys anteriors
*** la convocatòra de les beques 2006
*** el lliurament dels Premis anuals de la Fundació
*** el Concurs de fotografia
*** els convenis amb altres entitats:
(UIB, Consell de Mallorca, Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca)

Així mateix, durant l'any 2006 es vol donar continuïtat a projectes que ja s'han iniciat en anys anteriors, com són:

+ Colònia agrícola de Gatamoix III
+ Jocs del món
+ Jornades d'aproximació al voluntariat
+ Gestió de finques com sa Torrentera (Sencelles), Son Serra (Santa Margalida), Gatamoix (Alcúdia) o s'Alova (Sóller)
+ D'altres projectes

Amb aquesta reunió plenària del Patronat de la Fundació Maria Ferret, poques hores abans que arribi en vaixell a Palma la Llum de la Pau de Betlem que escampen escoltes i guies d'arreu del món, es dóna un fort impuls als projectes que té marcats la Fundació Maria Ferret, els membres del Patronat de la qual que hi assisteixen són:

Aina Maria Benito (presidenta), Cecili Buele (vicepresident), Francesca Henales (secretària), Pere Albertí (vocal), Miquel Perelló (vocal), Eduard Mas (president Antics Escoltes de Mallorca), Josep Lluís Riera (vocal), Martina Perelló (vocal), Ignasi Forteza-Rei (vocal), Oriol Homs Ferret (vocal), i el director Santiago Hernàiz.

Construint la Plataforma de Voluntariat de les Illes

ferret | 16 Desembre, 2005 09:49 | facebook.com google.com

Des de fa aproximadament dos mesos, un grup d’entitats de voluntariat està treballant per crear la Plataforma de Voluntariat de les Illes.
En aquest grup estan representades entitats que treballen en diferents camps d’actuació: educatiu, social, assistencial, sensibilització, etc.

Les finalitats de la Plataforma de Voluntariat de les Illes són:
fomentar recursos per a la promoció i la incorporació del voluntariat a la vida social,
ser portaveu de les ONG de Balears davant els diferents fòrums,
participar en l’elaboració de polítiques i programes de voluntariat a nivell autonòmic,
propiciar espais de coordinació i intercanvi entre ONG i
promoure, conscienciar i sensibilitzar la societat de les Illes Balears en matèria de voluntariat i participació.

En aquests moments, s’ha constituït un grup de treball que està estudiant el funcionament i característiques d’altres plataformes de voluntariat existents a la resta de l’estat i que servirà per definir el model de funcionament que tendrà la Plataforma.
Un cop acabada la feina, es farà una proposta de funcionament i d’estatuts propis per la Plataforma.

Tot i que ja existeixen algunes plataformes i federacions d’entitats, el fet diferencial d’aquesta nova plataforma és que per primer cop es trobaran, en un mateix espai, entitats que treballen en diferents àmbits d’actuació però amb un element comú: la promoció del voluntariat.
Així, es preveu que el mes de març de 2006 la Plataforma de Voluntariat de les Illes ja sigui una realitat.

P.LL. Riera,
del Patronat de la FMF

Principis de transparència i bones pràctiques per a fundacions

ferret | 15 Desembre, 2005 16:51 | facebook.com google.com

La Fundació Maria Ferret es vol acollir als principis de transparència i bones pràctiques que elabora cada any la Fundación Lealtad, amb seu a Madrid.
Son ja més de 100 ONG i Fundacions que se sotmeten a una avaluació de la seva transparència i de la seva forma de govern.
Sens dubte impulsades per la convicció que la seva consolidació i creixement venen determinats per la capacitat que hom sigui capaç de demostrar a l'hora de convènçer als finançadors privats.

Per a qui vulgui consultar-los, vet ací quins són els principis de transparencia esmentats.

Palma, 15 de desembre de 2005
Pep Lluís Riera

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ONG

1.-PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A. El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.
B. El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
C. Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán, al menos, a una reunión al año.
D. Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir remuneración de cualquier tipo. Siempre según la ley vigente y nunca en un porcentaje superior al 40%.
E. Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad dentro de un plazo definido.
F. Los nombres y breve curriculum de los miembros del órgano de gobierno y los nombres de los directivos de la organización serán públicos .
G. El órgano de gobierno demostrará que existen criterios de selección de proyectos, proveedores, personal y organizaciones colaboradoras (contrapartes), para prevenir conflicto de intereses y discriminación. Existirá además una política a seguir en la relación con empresas. Estos criterios y políticas serán públicos. Cuando existan conflictos, se prescindirá de la presencia del miembro afectado para la toma de decisiones.

2.PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL.

A. El fin social será el objetivo esencial de la organización, lo cual se verá reflejado en las actividades que ésta realiza, debiendo perseguir fines de interés social.
B. Estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al que se dirige.
C. Será conocido por todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios.
D. Será además, de fácil acceso para el público.

3.-PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

A. Existirá una planificación formal adecuada a la actividad y con objetivos cuantificables. Serán públicos los objetivos relacionados con el área de proyectos.
B. La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
C. Los programas seguirán una línea de trabajo específica, durante, al menos, los últimos tres años.
D. Contarán con sistemas formalmente definidos de control y evaluación de objetivos. Estos incluirán la identificación de los beneficiarios.
E. Los informes de evaluación de proyectos estarán a disposición del público.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A. Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.
B. La organización indicará a priori a los potenciales donantes y colaboradores los medios y acciones por los que les informará sobre sus actividades.
C. Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la organización.
D. Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico y página web propia en funcionamiento y actualizada al menos una vez al año.
E. La organización pondrá a disposición de quien las solicite tanto la memoria de actividades como la económica. La memoria de actividades incluirá un detalle del origen de los fondos y su destino por proyecto y actividad.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN.

A. Las actividades de captación de fondos privados, su coste y su recaudación anual (donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.
B. Serán públicas las fuentes de financiación con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como privados, y las cantidades aportadas por los mismos.
C. Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente documentada.
D. Se respetará la privacidad de los donantes individuales.
E. En actividades con empresas, estarán disponibles al público los tipos de contrato. Las cláusulas de aquellos acuerdos que incluyan cesión de logotipo serán públicas.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN.

A. La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los ingresos privados serán inferiores a 10% de los ingresos totales.
B. La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización.

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS.

A. Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación de Fondos, Programas-Actividad y Gestión-Administración. Se detallarán separadamente los gastos asociados a la actividad mercantil, si la hubiese. Será además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y actividad de la organización.
B. Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad.
C. La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.
D. La organización no contará con recursos disponibles (que no sea el capital fundacional inicial o donaciones afectas al mismo) para el siguiente año fiscal por un monto superior a dos veces el mayor valor entre: i) los gastos incurridos en el presente año y ii) el presupuesto de gastos para el año siguiente.
E. Deberá mantenerse una relación razonable entre los gastos incurridos en captación de fondos y los ingresos asociados.
F. La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada de forma persistente.
G. Las inversiones financieras deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.
H. Las inversiones en sociedades no cotizadas estarán relacionadas y ayudarán directamente a la consecución del fin social.
I. La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de fondos dirigidos. En caso de obtener una cantidad superior a 600.000€ ( 100 millones de pesetas) en una campaña de obtención de fondos privados para proyectos concretos, se realizará una auditoría de cumplimiento, es decir, una comprobación sobre el terreno de la utilización de dichos fondos y los resultados obtenidos

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Según la legislación vigente las organizaciones presentarán a la correspondiente autoridad pública:
A. Memoria detallada de actividades y exacto grado de cumplimiento de los fines, así como el cuadro de financiación y la cartera de inversiones financieras.
B. Con carácter anual el balance y la cuenta de resultados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos. Estos documentos han de ser aprobados por el órgano de gobierno.
C. Acreditación del cumplimiento del régimen fiscal al que están sujetas las distintas organizaciones.

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A. La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.
B. Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El documento en el que se recojan dichas actividades será público.
C. Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas.
D. Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Llum(s)... Acció: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem

ferret | 14 Desembre, 2005 19:05 | facebook.com google.com

Què deu tenir una flama que captiva la nostra atenció?
Què hi deu haver dins d’una flama?
Per nosaltres, VIDA!

Què em passa quan veig les persones i quan miro la societat. Com és que ens captiva tant veure com passa la gent?
Què hi ha dins de les persones?
Què hi ha en el cor de la societat?
Vida! Vida que es mou, que batega, que es fa!

Ara intenta descobrir què la fa moure, bategar i fer-se. Gairebé segur que no te’n sortiràs fàcilment.
Què difícil que és representar la vida!
Sí, amics i amigues, sí. Viure és molt interessant, i més, si li dónes sentit. Això és el que pretenem amb: Llum(s)... Acció!
La Llum de la Pau neix a Betlem, enmig d’un lloc de conflictes i baralles. Allà, a la cova del Naixement, un infant escolta –austríac- encén la flama i la duu fins a Viena.
D’allà, escoltes de molts països l’escampen arreu d’Europa, i arriba a Palma, en un petit llaüt, al Real Club Nàutic, portada per dos pastors.
Això és dissabte dia 17 de desembre a les 16:30 h. Una vegada a terra, parteix cap el Monestir de Lluc, on la reben centenars d’escoltes i guies de Mallorca, i la vetllen fins el diumenge, dia 18 a les 11:00 h, quan, en companyia de les seves famílies, celebren la seva arribada a l’Acolliment del recinte monacal.

Nosaltres, durant aquests dies, entre llums, guarniments i aparadors llampants, et proposam que una flama petita i viva, il•lumini l’escena del teu dia a dia.
Per això, et convidam que miris al teu interior per descobrir-hi i deixar sortir a escena la Llum que cadascun de nosaltres duim dins nostre.

L’arribada de la Llum de la Pau de Betlem propicia que ens mirem la realitat amb una nova llum que ens ajudi a establir relacions interpersonals i xarxes de persones implicades a favor de la Pau.

Veniu, us esperam!

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca
Fundació Maria Ferret
Associació d’Antics Escoltes de Mallorca

Santiago Hernàiz
Director de la Fundació Maria Ferret
971 725 168 – 630 906 965 – fundacio@megm.org

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb